خط تولید شانه تخم مرغ

بازدید:١۵ | ا

ظرفیت مورد نظر: 24000در روز
مشخصات و توضیحات بیشتر: خط تولید شانه تخم مرغ کارکرده
کد دستگاه: 3237