مجموعه نوزادی (کتاب+نرم افزار)

بازدید:١٩ | ا

پزوهش جامع پیرامون اهمیت و شیوه های تربیت و نگهداری نوزاد وشیرخوار در قالب یک نرم افزار چند رسانه ای به همراه یک کتاب 492 صفحه ای با ارائه 1585 موضوع در زمینه تغذیه، رشد، گریه، خواب، بازی و حقوق نوزادان – ارائه تقویم بارداری: اطلاعاتی جامع پیرامون مادر و جنیین

مجموعه نوزادی (کتاب+نرم افزار)
http://bazendehroud.ir