کتاب شرح صحیفه سجادیه

بازدید:٣٧ | ا

این کتاب با عنوان «شرح صحیفه سجادیه» اثر گرانمایه میرزا محمد ابراهیم سبزواری «وثوق الحکما» می‌باشد که با تحقیق وتصحیح آقای دکتر حامد ناجی اصفهانی و به همت مرکز جمع آوری و منتشر گردیده است.

کتاب شرح صحیفه سجادیه
http://bazendehroud.ir