بیمه کارگران ساختمانی

بازدید:١٧٨ | ا

حق‌بیمه مربوط به بیمه کارگران ساختمانی از اخذ درصدی از عوارض صدور پروانه ساخت (حق‌بیمه سهم کارفرما) توسط شهرداری‌ها تامین می‌شود و کارگر مربوطه نیز با دریافت کارت مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه‌ای در یکی از شاخه‌های مشاغل ساختمانی و ارائه آن به شعب تامین‌اجتماعی و پرداخت حق‌بیمه سهم بیمه‌شده توسط خود (٧ درصد) می‌تواند مشمول خدمات بیمه‌ای شود.

جهت اطلاع از بیمه کارگران ساختمانی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

منبع: سایت پایگاه اطلاع رسانی تأمین اجتماعی

بیمه کارگران ساختمانی
http://www.tamin.ir/content/oldedit