پیچ ام دی اف 5 سانتی متر

بازدید:۵ | ا

استفاده از بهترین آلیاژ مواد اولیه (کربن استیل) در ساخت بدنه جهت ایجاد اتصالات پایدار و گیرایی بیشتر
رزوه های ماشین کاری شده و عمیق جهت حداکثر سرعت پیشروی و اثربخشی بیشتر حین پیچ کاری
گل پیچ های عمیق و استاندارد جهت راحتی کاربری

مدل سایز
RH-8105 50 mm

.

پیچ ام دی اف 5 سانتی متر