کمپرسوراسکرو کامپیر مدل LA22S

ارسال در محصولات و خدمات کامپیر (COMPAIR)
ا

کمپرسوراسکرو LA22S

هوادهی :2.65 - 5.75 m3/min
فشار کاری : 5 to 13 bar g
Pتنوع فشار کاری :7.5/9/10/11/13 bar g

وزن شدت صوت ابعاد (میلی متر) هوادهی(متر مکعب / دقیقه) توان موتور مدل
کیلوگرم دسی بل ارتفاع عرض طول 13 bar g 11 bar g 10 bar g 9 bar g 7.5 bar g کیلووات
680 72 1,410 1,100 1,500 2.65 2.8 3.25 3.35 3.8 22 L22S
750 74 1,410 1,100 1,500 3.75 4 4.2 4.49 4.7 30 L30
780 74 1,410 1,100 1,500 4.4 4.95 5.2 5.55 5.75 37 L37

کمپرسوراسکرو کامپیر مدل LA22S
 • کامپیر (COMPAIR)
 • تلفن ثابت: ٠٩١٠١١٨۶٣٠٠ تماس
 • فکس: ٠٩١٠١١٨۶٣٠٠
 • موبایل: ٠٩١٠١١٨۶٣٠٠ تماس
 • وبسایت:
 • ایمیل: info@sanat.ir
 • کشور: ایران
 • استان: نامشخص
 • شهر: نامشخص
 • آدرس:
 • صفحه اختصاصی کامپیر (COMPAIR)   sanat.ir/compair
 • ثبت پیام یا سفارش

پست های مرتبط

بازدید:۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسور اسکرو کامپیر مدل L15
کمپرسور اسکرو مدل L15 هوادهی دائم برروی سه فشار 5/7 و 10و 13 بار- هوادهی 2.47 و2.10 و1.68 هوادهی :
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسور اسکرو کامپیر مدل L18
کمپرسر اسکرو مدل L18 هوادهی3.07و2.60و2.22 هوادهی :1.68-3.46 m3/min فشار کاری : 5 to 13 bar g تنوع
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسور اسکرو کامپیر مدل L22
کمپرسور اسکرو مدل L22 هوادهی 3.46و3.04و2.58 هوادهی :1.68-3.46 m3/min فشار کاری : 5 to 13 bar g تنو
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسور اسکرو کامپیر مدل LA160
کمپرسور اسکرو مدل LA160 هوادهی 27.49و24.36و20.25 مدل توان موتور هوادهی (مترمکعب / دقیقه) ابعاد (می
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسور اسکرو کامپیر مدل LA160
کمپرسور اسکرو مدل LA160 هوادهی 27.49و24.36و20.25 مدل توان موتور هوادهی (مترمکعب / دقیقه) ابعاد (می
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:٩ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسور اسکرو کامپیر مدل LA37
کمپرسور اسکرو مدل LA37 هوادهی5.69و5.01و4.21 هوادهی :2.65 - 5.75 m3/min فشار کاری : 5 to 13 bar g P
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:٩ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسور اسکرو کامپیر مدل LA37
کمپرسور اسکرو مدل LA37 هوادهی5.69و5.01و4.21 هوادهی :2.65 - 5.75 m3/min فشار کاری : 5 to 13 bar g P
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسور اسکرو کامپیر مدل LA37S
کمپرسور اسکرو مدل LA37S هوادهی6054و5.62و4.69 هوادهی :4.8 - 10.52 m3/min فشار کاری : 5 to 13 bar g
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسور اسکرو کامپیر مدل LA37S
کمپرسور اسکرو مدل LA37S هوادهی6054و5.62و4.69 هوادهی :4.8 - 10.52 m3/min فشار کاری : 5 to 13 bar g
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:٢۵٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:٢۴٩ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسوراسکرو کامپیر مدلLA30
کمپرسوراسکرو مدلLA30 هوادهی5.06و4.33و3.59 هوادهی :2.65 - 5.75 m3/min فشار کاری : 5 to 13 bar g Pتن
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:٢۴٩ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسوراسکرو کامپیر مدلLA30
کمپرسوراسکرو مدلLA30 هوادهی5.06و4.33و3.59 هوادهی :2.65 - 5.75 m3/min فشار کاری : 5 to 13 bar g Pتن
، کامپیر (COMPAIR)
صفحه ١