ارسال پیام برای کمپرسوراسکرو کامپیر مدلLA30

کمپرسوراسکرو کامپیر مدلLA30

بازدید:٣٣٨ | ا

کمپرسوراسکرو مدلLA30

هوادهی5.06و4.33و3.59

هوادهی :2.65 - 5.75 m3/min
فشار کاری : 5 to 13 bar g
Pتنوع فشار کاری :7.5/9/10/11/13 bar g

وزن شدت صوت ابعاد (میلی متر) هوادهی(متر مکعب / دقیقه) توان موتور مدل
کیلوگرم دسی بل ارتفاع عرض طول 13 bar g 11 bar g 10 bar g 9 bar g 7.5 bar g کیلووات
680 72 1,410 1,100 1,500 2.65 2.8 3.25 3.35 3.8 22 L22S
750 74 1,410 1,100 1,500 3.75 4 4.2 4.49 4.7 30 L30
780 74 1,410 1,100 1,500 4.4 4.95 5.2 5.55 5.75 37 L37

کمپرسوراسکرو کامپیر مدلLA30
کمپرسوراسکرو کامپیر مدلLA30
1 / 2
کمپرسوراسکرو کامپیر مدلLA30
2 / 2
کمپرسوراسکرو کامپیر مدلLA30