دستگاه بسته بندی بستنی (ماشین سازی مسائلی)

بازدید:١۶۴ | ا

دستگاه بسته بندی بستنی جهت بسته بندی انواع بستنی ها قابل استفاده می باشد.
مزایا: هم سرعت شدن با خط بستنی به صورت هوشمند و بدون نیاز به تغییرات در سیستم برق خط بستنی ، سهولت نصب و راه اندازی قرار گرفتن بستنی روی سلفون بدون واسطه ، افزایش کیفیت بسته بندی و بهداشتی به دلیل عدم وجود انگشتی در دستگاه ، قابلیت اتصال به خطوط ایرانی و ایتالیایی ، دقت بالا در تحویل بستنی در فاصله درست روی سلفون ، کیفیت قابل رقابت با دستگاه های بسته بندی ایتالیایی

دستگاه بسته بندی بستنی (ماشین سازی مسائلی)
http://www.masaelipack.com