دستگاه بسته بندی حلوا شکری (ماشین سازی مسائلی)

بازدید:١۵٢ | ا

دستگاه بسته بندی حلوا شکری دارای سیستم متریک و خطایاب و آلارم جهت بروز هر نوع ایراد مکانیکی و برقی است. همچنین دارای سیستم شمارنده جهت تولید و بررسی هر شیفت کاری می باشد.

دستگاه بسته بندی حلوا شکری (ماشین سازی مسائلی)
http://www.masaelipack.com