نمایندگی انحصاری چرخهای دوخت زیگزاگ و شیرازه زنی و ریشه دوزی فرش ماشینی

بازدید:۶٨۶ | ا

جالکو نمایندگی انحصاری ماشین الات دوخت زیگزاگ و شیرازه فرش و ریشه دوزی فرش در ایران
جهت کشب ازلاعات بیشنر با این بازرگانی تماس حاصل فرمایید-02155611144

نمایندگی انحصاری چرخهای دوخت زیگزاگ و شیرازه زنی و ریشه دوزی فرش ماشینی
www.nlwww.ir