ورق رنگی

بازدید:۴١۶ | افروش ویژه ورقهای رنگی :

0.5 و 0.47 و 0.48 در رنگهای مختلف محصول فولاد مبارکه

عرض 1.25 یک متر به صورت رول و کرکره سینوس و زوزنقه و شادولاین و طرح سفال

ورقهای روغنی : ضخامت 0.4 و 0.5 و 0.6 0.7 و 0.8 و 0.9 و 1 و 1.25و1.5 و 2 و 2.5 کارخانه تولیدی مجتمع فولاد مبارکه و خارجی

ورق رنگی