پست های مرتبط

لیفتراک
بازدید:۶۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ایران استوک
لیفتراک 4تن
مدل: سهند سال ساخت: 1384 شرکت سازنده: سهند تبریز کشور سازنده: ایران مدت زمان کارکرد: 10سال ظرفی
، ایران استوک
بازدید:٨٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ایران استوک
پایپ لودر و لیفتراک اسپریدر
شخصات و توضیحات بیشتر: پایپ لودر و ساید لودر و یک لیفتراک با شاخک بلند جهت تخلیه لوله با سایز مختلف
، ایران استوک
بازدید:۴٨٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ایران استوک
لیفتراک اجاره ای
(به ریال) : توافقی مشخصات دستگاه اجاره ای: تمامی لیفتراک های مار ک لینده آلمان و دیزل می باشند و به
، ایران استوک
بازدید:۴١٩٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ایران استوک
عدلگیر لیفتراک یا بغل گیر لیفتراک
ضیحات و سایر مشخصات: سلام فروش عدل گیر یا بغل گیر لیفتراک در خرمشهر ۰۹۱۶۹۲۸۸۵۶۱ کد دستگاه: 4139
، ایران استوک
بازدید:٩ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط فینی (fini)
، فینی (fini)
بازدید:٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط هلی (Heli)
، هلی (Heli)
بازدید:٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط هلی (Heli)
، هلی (Heli)
بازدید:٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط هلی (Heli)
، هلی (Heli)
بازدید:٢٠٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط سی تی پاور (CT Power)
، سی تی پاور (CT Power)
بازدید:٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط دوسان دوو (doosan)
، دوسان دوو (doosan)
بازدید:١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط تایلیفت (Tailift)
، تایلیفت (Tailift)
بازدید:١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط تایلیفت (Tailift)
، تایلیفت (Tailift)
بازدید:٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط دوسان دوو (doosan)
، دوسان دوو (doosan)
بازدید:٢٠٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط سی تی پاور (CT Power)
، سی تی پاور (CT Power)
بازدید:۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط هلی (Heli)
، هلی (Heli)
بازدید:۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط هلی (Heli)
، هلی (Heli)
بازدید:۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط هلی (Heli)
، هلی (Heli)
بازدید:۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط هلی (Heli)
، هلی (Heli)
بازدید:٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط دوسان دوو (doosan)
، دوسان دوو (doosan)
بازدید:٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط دوسان دوو (doosan)
، دوسان دوو (doosan)