درایر تبریدی فشارقوی WiseAir

بازدید:٩٩ | ا

درایرهای تبریدی فشار قوی:
در سایزهای3 ،6 و 10 مترمکعب در دقیقه – تا حداکثر فشار کاری 50 بار - ساخت سال 2017 کمپانی WiseAir

درایر تبریدی فشارقوی WiseAir
@noavarhavaltdco http://t.me/noavar