دستگاه پر کن

بازدید:١٠ | ا

فروش دستگاه پر کن، دستگاه پر کن قوطی، دستگاه کیسه پر کن ، دستگاه قوطی پر کن چهار توزین چای و پسته، دستگاه کیسه پر کن دو توزین برنج، دستگاه کیسه و کارتن پرکن قندشکسته، دستگاه کیسه پرکن نمک ، شکر ، حبوبات ، غلات و کشمش و ... ، دستگاه کارتن پرکن کشمش ، قند و ...
دستگاه کیسه پرکن گرانول مواد شیمیایی ، صنعتی ، دارویی و معدنی و کود شیمیایی و کود حیوانی و کود کمپوست ...
گونی پرکن ، کارتن پرکن ، کیسه پرکن
موارد استفاده: جهت پر کردن کیسه ، کارتن و گونی در وزن های 2، 5 ، 10، 15، 20، 25 و 50 کیلو گرم بصورت توزین دار.

دستگاه پر کن