جاروب خیابانی

بازدید:١٩ | ا

جاروب خیابانی، فروش انواع جاروب خیابانی، جاروب خیابانی مدل p.663، جاروب خیابانی مدل p.662، جاروب خیابانی مدل p.661
قابلیت جمع آوری زابله های گوچک و بزرگ و کار در هر نوع شرایط محیطی را دارد. استفاده از این دستگاه به علت میزان کارایی و ظرفیت بالا در محیط های شهری بسیار ایدهآل می باشد. از عملکردهای نظافتی در یک دستگاه به صورت جمع و جور، راهی مطمئن برای نظافت با حداکثر کارایی و کیفیت است.قابلیت جمع آوری زابله های گوچک و بزرگ و کار در هر نوع شرایط محیطی را دارد. استفاده از این دستگاه به علت میزان کارایی و ظرفیت بالا در محیط های شهری بسیار ایدهآل می باشد.

جاروب خیابانی