ارسال پیام برای ساخت مخازن و تانکر LPG (ال پی جی ) گاز مایع

ساخت مخازن و تانکر LPG (ال پی جی ) گاز مایع

بازدید:٢٠٨ | ا

شرکت فشار مخزن
ساخت مخازن و تانکرهای ذخیره گازهای آمونیاک , پروپان , بوتان , LPG با استاندارد ASME sec . VIII و سایر استانداردها با درخواست مشتری .
از ورق مرغوب SA 516 Gr .70 . با جوشکاری اتوماتیک زیرپودری
با نظارت شرکت معتبر دارای گواهی بازرسی
کلیه مدارک تست ها در قالب شناسنامه به مشتری ارائه می شود .
این شرکت آمادگی خود را برای ساخت مخازن LPG و سایر گازها از ظرفیت 300 گالن الی 5000 گالن با تست های انجام شده به شرح زیر می باشد .
تست های انجام شده شامل: تست طراحی 20% بیشتر از تست کاری و تست نهایی 50% بیشتر از تست کاری
عملیات بازرسی شامل : Material Analyze موادنافذ (PT) و رادیوگرافی (RT) هیدرواستاتیک (HT) تست ضخامت رنگ و زبری سند بلاست مطابق استاندارد ASME بوده و کارت تایید جوشکار و مدارک تست های فوق قابل ارائه به مشتری می باشد.

1 / 1
ساخت مخازن و تانکر LPG (ال پی جی ) گاز مایع