ارسال پیام برای ساخت مخازن وکیوم خلاء

ساخت مخازن وکیوم خلاء

بازدید:٢٠۵ | ا

شرکت فشار مخزن
ساخت مخازن خلاء وکیوم با استاندارد ASME sec . VIII و سایر استانداردها با درخواست مشتری .
از ورق مرغوب SA 516 Gr .70 . با جوشکاری اتوماتیک زیرپودری
با نظارت شرکت معتبر دارای گواهی بازرسی
با ارائه کلیه مدارک تست در قالب شناسنامه مخزن به مشتری می باشد .
محصولات این شرکت : کلیه مخازن بستگی به کاربرد و میزان خلاء آن به شرح زیر می باشد.
خلاء کم : فشار اتمسفر تا 1 میلی بار
خلاء متوسط : از 1 میلی بار تا 3-10E میلی بار
خلاء زیاد : از 3-10E میلی بار تا 7-10E میلی بار
خلاء خیلی زیاد : 7-10E میلی بار تا 14-10E میلی بار
مشخصات فنی مخازن : داخل وخارج مخازن سندبلاست SAE 3 می باشد . داخل مخازن رنگ اپوکسی سه لایه 150 میکرون و خارج مخازن رنگ اپوکسی 120میکرون
عملیات بازرسی شامل : Material Analyze مواد نافذ (PT) و رادیوگرافی (RT) هیدرواستاتیک (HT) تست ضخامت رنگ و زبری سندبلاست مطابق استاندارد ASME بوده و کارت تایید جوشکار و مدارک تست های فوق قابل ارائه به مشتری می باشد.

1 / 1
ساخت مخازن وکیوم خلاء