ارسال پیام برای ساخت مخازن شیمیایی اسیدی

ساخت مخازن شیمیایی اسیدی

بازدید:٢٠٧ | ا

شرکت فشار مخزن
ساخت مخازن تحت فشار برای مخازن اسیدی و شیمیایی با استاندارد ASME sec .VIIIو سایر استانداردها با درخواست مشتری
از ورق مرغوب SA 516 Gr .70 . با جوشکاری اتوماتیک زیرپودری
با عایق کاری ( رابر لاینینگ ) سرد وگرم
با نظارت شرکت معتبر دارای گواهی بازرسی
با ارائه کلیه مدارک تست ها در قالب شناسنامه مخزن به مشتری ارائه میگردد.
تست های انجام شده برای مخازن تحت فشار عبارتند از : تست طراحی 20% بیشتر از تست کاری و تست نهایی هیدرواستاتیک 50% بیشتر از تست کاری
عملیات بازرسی شامل : Material Analyze مواد نافذ (PT) و رادیوگرافی (RT) هیدرواستاتیک (HT) تست ضخامت رنگ و زبری سندبلاست مطابق استاندارد ASME بوده و کارت تایید جوشکار و مدارک تست های فوق قابل ارائه به مشتری می باشد.
کاربردهای ( لاینینگ مخازن ) عبارتنداز :
1 ) انواع رزین های وینیل استر جهت سیستم های FRP و ( لاینینگ های ) ضد اسید
2 ) رزین های اپوکسی با هاردنرهای آروماتیک جهت ( لاینینگ ) و پوشش های حفاظت شیمیایی
لاینینگ مخازن : جهت پوشش مخازن که با انواع اسیدها و مایعاتی که باعث خوردگی میگردد استفاده از لایه های مقاوم الزامی است , واینکار را به بهترین نحو اصولی ترین روش انجام خواهد شد .
لاینینگ مخازن ) : راهی مقاوم در برابر اسیدها : اسید کلریدریک - اسید فسفریک -اسید استیک - اسید سولفوریک و .... سودسوزآور انواع بازها و قلیاها .... با دوروش سرد وگرم از ضخامت 2mm الی 10mm (رابر لاینینگ ) عایق کاری می گردد.

1 / 1
ساخت مخازن شیمیایی اسیدی