ارسال پیام برای پروژه تولید ظروف PET توسط شرکت مهندسی نوآورهوا

پروژه تولید ظروف PET توسط شرکت مهندسی نوآورهوا

بازدید:۶۶ | ا

کمپرسور اسکرو و بوستر کمپرسور Boge آلمان به همراه درایر و فیلتراسیون Parker Domnick Hunter انگلستان نصب شده جهت تولید PET توسط شرکت مهندسی نوآور هوا

1 / 1
پروژه تولید ظروف  PET توسط شرکت مهندسی نوآورهوا
www.noavarhava.com