پست های ویژه

بازدید:١٢٢٩ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت ابنیه سازان عهد
برج نوری
از برج های نوری تلسکوپی جهت روشنایی فضاهای بزرگ شهری – محیطی مانند : پارک ها و میادین و بزرگراه ها
شرکت ابنیه سازان عهد

پست های مرتبط

برج، روشنایی، ،، برج، نوری،
بازدید:١۶٢١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ایران استوک
جرثقیل سقفی دو پل 10 تن
قیمت پیشنهادی (به ریال): تماس بگیرید توضیحات و سایر مشخصات: جرثقیل سقفی دو پل – 10 تن – با دهانه 18
، ایران استوک
بازدید:٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط رونیکس (ronix)
جرثقیل 0/5 تن (زنجیر 3 متری)
- میزان ایمنی بیش از 4 برابر ظرفیت اسمی - طراحی خورشیدی و فلکه ها در جهت کاهش نیروی درخواستی برای کش
، رونیکس (ronix)
بازدید:٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط رونیکس (ronix)
جرثقیل 1 تن ( زنجیر 3 متری)
- میزان ایمنی بیش از 4 برابر ظرفیت اسمی - طراحی خورشیدی و فلکه ها در جهت کاهش نیروی درخواستی برای کش
، رونیکس (ronix)
بازدید:٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط رونیکس (ronix)
جرثقیل 1/5 تن ( زنجیر 3 متری)
- میزان ایمنی بیش از 4 برابر ظرفیت اسمی - طراحی خورشیدی و فلکه ها در جهت کاهش نیروی درخواستی برای کش
، رونیکس (ronix)
بازدید:٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط رونیکس (ronix)
جرثقیل 2 تن ( زنجیر 3 متری)
- میزان ایمنی بیش از 4 برابر ظرفیت اسمی - طراحی خورشیدی و فلکه ها در جهت کاهش نیروی درخواستی برای کش
، رونیکس (ronix)
بازدید:۵ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط پودم (Podem)
، پودم (Podem)
بازدید:٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط رونیکس (ronix)
جرثقیل 3 تن ( زنجیر 3 متری)
- میزان ایمنی بیش از 4 برابر ظرفیت اسمی - طراحی خورشیدی و فلکه ها در جهت کاهش نیروی درخواستی برای کش
، رونیکس (ronix)
بازدید:۵ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط پودم (Podem)
، پودم (Podem)
بازدید:۵ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط پودم (Podem)
جرثقیل 6.3تن  سیم بکسلی چهارکاره تمام دو سرعته پود
جرثقیل سقفی سیم بکسلی چهارکاره تمام دو سرعته پودم بلغارستان
، پودم (Podem)
بازدید:١٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط زوم لایون (Zoomlion)
، زوم لایون (Zoomlion)
بازدید:۵ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط پودم (Podem)
جرثقیل سقفی  لوهدروم دوسرعته 6.3 تن پودم بلغارستان
جرثقیل سقفی سیم بکسلی لوهدروم دو سرعته پودم بلغارستان
، پودم (Podem)
بازدید:۵ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط پودم (Podem)
جرثقیل سقفی  چهارکاره تمام دو سرعته پودم بلغارستان
جرثقیل سقفی سیم بکسلی چهارکاره تمام دو سرعته پودم بلغارستان
، پودم (Podem)
بازدید:١۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط جرثقیل سامسونگ (Samsung )
جرثقیل سقفی زنجیری  1 تن چهارکاره تکسرعته سامسونگ
جرثقیل سقفی 1 تن چهارکاره تکسرعته سامسونگ زنجيري
، جرثقیل سامسونگ (Samsung )
بازدید:١۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط جرثقیل سامسونگ (Samsung )
، جرثقیل سامسونگ (Samsung )
بازدید:١۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط جرثقیل سامسونگ (Samsung )
، جرثقیل سامسونگ (Samsung )
بازدید:١۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط جرثقیل سامسونگ (Samsung )
، جرثقیل سامسونگ (Samsung )
بازدید:١۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط جرثقیل سامسونگ (Samsung )
جرثقیل سقفی زنجیری  2تن چهارکاره تکسرعته سامسونگ ک
جرثقیل سقفی 2 تن چهارکاره تکسرعته سامسونگ زنجيري
، جرثقیل سامسونگ (Samsung )
بازدید:١۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط جرثقیل سامسونگ (Samsung )
جرثقیل سقفی زنجیری  3 تن چهارکاره تکسرعته سامسونگ
جرثقیل سقفی 3 تن چهارکاره تکسرعته سامسونگ كره زنجيري
، جرثقیل سامسونگ (Samsung )
بازدید:١٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط جرثقیل سامسونگ (Samsung )
جرثقیل سقفی زنجیری  5 تن چهارکاره تکسرعته سامسونگ
جرثقیل سقفی زنجيري 5 تن چهارکاره تکسرعته سامسونگ كره جنوبي
، جرثقیل سامسونگ (Samsung )
بازدید:١٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط جرثقیل سامسونگ (Samsung )
، جرثقیل سامسونگ (Samsung )