سایت صنعت ایران


فروش موتور گیر بکس ایلماز

ارسال در آگهی های عمومی فن آوران شیمی تجزیه
ا

فروش موتور گیر بکس ایلماز

موتور گیر بکس ایلماز 15 کیلو وات دست دوم در حد نو.
فقط تست شده است.
برای فروش گذاشته ایم چون 37 کیلو وات خریداری خردیم

فروش موتور گیر بکس ایلماز

تولیدکننده استئارات های فلزی


پست های مرتبط در حال ذخیره سازی

فروش فوری دستگاه موتور جوش میلر امریکایی
اصفهان ، اصفهان ، ایران استوک
فروش دستگاه خامه گیر استوک
مکان نصب و راه اندازی در محل خریدار : دارد شرايط فروش: نقدی قیمت پیشنهادی (به ریال): 80/000/000 ری
اصفهان ، اصفهان ، ایران استوک
فروش لوازم استوک موتور سانتافه
کان نصب و راه اندازی در محل خریدار : ندارد شرايط فروش: نقدی قیمت پیشنهادی (به ریال): 30/000/000 ری
اصفهان ، اصفهان ، ایران استوک
فروش موتور دیزل فیات استوک
کان نصب و راه اندازی در محل خریدار : ندارد شرايط فروش: نقدی قیمت پیشنهادی (به ریال): 60/000/000 ری
اصفهان ، اصفهان ، ایران استوک
فروش موتور جوش دیزلی استوک
کان نصب و راه اندازی در محل خریدار : ندارد شرايط فروش: نقدی قیمت پیشنهادی (به ریال): 77/000/000 ری
اصفهان ، اصفهان ، ایران استوک
فروش پمپ باد 250 لیتری 2سیلندر موتور استانکو ایتال
مکان نصب و راه اندازی در محل خریدار : دارد شرايط فروش: نقدی قیمت پیشنهادی (به ریال): 11.000.000 ری
اصفهان ، اصفهان ، ایران استوک
فروش دستگاه تاب گیر میلگرد استوک
کان نصب و راه اندازی در محل خریدار : ندارد شرايط فروش: نقدی قیمت پیشنهادی (به ریال): 600.000.000 ر
اصفهان ، اصفهان ، ایران استوک
فروش موتور باب کت کوبوتا مدل  V2203 استوک
کان نصب و راه اندازی در محل خریدار : ندارد شرايط فروش: نقدی قیمت پیشنهادی (به ریال): 150/000/000ری
اصفهان ، اصفهان ، ایران استوک
فروش موتور برق سه و تک فاز 10.5 کاوا استوک
مکان نصب و راه اندازی در محل خریدار : دارد شرايط فروش: نقدی قیمت پیشنهادی (به ریال): 60/000/000 ری
اصفهان ، اصفهان ، ایران استوک
فروش اير موتور استوک
کان نصب و راه اندازی در محل خریدار : ندارد شرايط فروش: نقدی قیمت پیشنهادی (به ریال): 20/000/000 ری
اصفهان ، اصفهان ، ایران استوک
فروش دستگاه شستشو شیشه چسب هالمت روطوبت گیر استوک
مکان نصب و راه اندازی در محل خریدار : دارد شرايط فروش: اعتباری قیمت پیشنهادی (به ریال): 750/000/00
اصفهان ، اصفهان ، ایران استوک
فروش دستگاه بتن گیر 750لیتری و شاتكريت استوک
کان نصب و راه اندازی در محل خریدار : ندارد شرايط فروش: نقدی قیمت پیشنهادی (به ریال): 105/000/000 ر
اصفهان ، اصفهان ، ایران استوک
فروش الكترو موتور سه فازاستوک
مکان نصب و راه اندازی در محل خریدار : دارد شرايط فروش: نقدی قیمت پیشنهادی (به ریال): 2/200/000ریال
اصفهان ، اصفهان ، ایران استوک
فروش موتور  دو کاره برق ودستگاه جوش استوک
کان نصب و راه اندازی در محل خریدار : ندارد شرايط فروش: نقدی قیمت پیشنهادی (به ریال): 18/500/000 ری
اصفهان ، اصفهان ، ایران استوک
فروش موتور  قطعات ماشین الات راهسازی کاترپیلار است
مکان نصب و راه اندازی در محل خریدار : دارد شرايط فروش: نقدی قیمت پیشنهادی (به ریال): 300/000/000 ر
اصفهان ، اصفهان ، ایران استوک
فروش خط نوار بر ورق  3 میلیمتر با رول گیر هیدرولیک
کان نصب و راه اندازی در محل خریدار : ندارد شرايط فروش: اعتباری قیمت پیشنهادی (به ریال): 1/000/000/
اصفهان ، اصفهان ، ایران استوک
فروش دستگاه پوست گیر و لپه کن باقلا استوک
کان نصب و راه اندازی در محل خریدار : ندارد شرايط فروش: نقدی قیمت پیشنهادی (به ریال): 200/000/000 ر
اصفهان ، اصفهان ، ایران استوک
فروش دستگاه لوله بر گازی زنجیری موتور دار کارا
مکان نصب و راه اندازی در محل خریدار : دارد شرايط فروش: نقدی قیمت پیشنهادی (به ریال): توافقی توضیح
اصفهان ، اصفهان ، ایران استوک