دستگاه بسته بندی مواد غذایی (ماشین سازی مسائلی)

بازدید:٣٢ | ا

دستگاه بسته بندی مواد غذایی صنایع ماشین سازی مسائلی جهت بسته بندی پیلوپک محصولات غذایی و غیر غذایی کاربرد دارد.این دستگاه بسته بندی جهت بسته بندی محصولات به صورت تک عددی مناسب است.

دستگاه بسته بندی مواد غذایی (ماشین سازی مسائلی)
http://www.masaelipack.com