ارسال پیام برای دستگاه بسته بندی ویفر (ماشین سازی مسائلی)

دستگاه بسته بندی ویفر (ماشین سازی مسائلی)

بازدید:٨۴۶ | ا

دستگاه بسته بندی ویفر جهت بسته بندی انواع ویفر ، کراکر ، بیسکوئیت ، کیک و کلوچه کاربرد دارد. دستگاه بسته بندی ویفر ماشین سازی مسائلی دارای سیستم شمارنده جهت بررسی و شمارش هر شیفت کاری می باشد.

1 / 1
دستگاه بسته بندی ویفر (ماشین سازی مسائلی)
http://www.masaelipack.com