ارسال پیام برای دستگاه بسته بندی ساقه عروس (ماشین سازی مسائلی)

دستگاه بسته بندی ساقه عروس (ماشین سازی مسائلی)

بازدید:٨۴٧ | ا

دستگاه بسته بندی ساقه عروس صنایع ماشین سازی مسائلی در دو نوع plc دار و مکانیکی طبق نیاز مشتری طراحی و تولید می شود. نوع plc دار این دستگاه بسته بندی دارای حافظه جهت ذخیره سازی پارامترهای 6 محصول می باشد.

1 / 1
دستگاه بسته بندی ساقه عروس (ماشین سازی مسائلی)
http://www.masaelipack.com