دستگاه بسته بندی ساقه عروس (ماشین سازی مسائلی)

بازدید:٨۴۵ | ا

دستگاه بسته بندی ساقه عروس صنایع ماشین سازی مسائلی در دو نوع plc دار و مکانیکی طبق نیاز مشتری طراحی و تولید می شود. نوع plc دار این دستگاه بسته بندی دارای حافظه جهت ذخیره سازی پارامترهای 6 محصول می باشد.

دستگاه بسته بندی ساقه عروس (ماشین سازی مسائلی)
http://www.masaelipack.com