ارسال پیام برای دستگاه بسته بندی قند حبه (ماشین سازی مسائلی)

دستگاه بسته بندی قند حبه (ماشین سازی مسائلی)

بازدید:٨۴٧ | ا

دستگاه بسته بندی قند حبه قابلیت بسته بندی انواع محصولات نسبتا کوچک از قبیل شکلات ، گز ، خرما ، سوهان ، باسلوق ، مسقطی و... را دارا می باشد.

1 / 1
دستگاه بسته بندی قند حبه (ماشین سازی مسائلی)
http://www.masaelipack.com