ارسال پیام برای دستگاه بسته بندی کلوچه (ماشین سازی مسائلی)

دستگاه بسته بندی کلوچه (ماشین سازی مسائلی)

بازدید:٨۴۵ | ا

دستگاه بسته بندی کلوچه جهت بسته بندی کماج ، بسته بندی کلمپه ، بسته بندی کیک یزدی ، بسته بندی ویفر و... مناسب می باشد. دستگاه بسته بندی کلوچه ماشین سازی مسائلی دارای سیستم خطایاب و آلارم جهت بروز هر گونه ایراد برقی و مکانیکی می باشد.

1 / 1
دستگاه بسته بندی کلوچه (ماشین سازی مسائلی)
http://www.masaelipack.com