تجهیزات ایمنی تاورکرین و جرثقیل

بازدید:٣٨٩ | ا

ایسترو ماشین
وارد کننده و توزیع کننده:
تجهیزات ایمنی تاورکرین شامل :
- انواع لیمیت سوئیچ های تاورکرین(قلاب،شاریوت،گردان) با نسبت دورهای مختلف
- سیستم LMI یاLoad Moment Indicator
- بادسنج دیجیتالی
- سنسور های ایمنی
تجهیزات ایمنی جرثقیل های کاتو و تادانو شامل:
- سیستم LMI ,کامپیوتر,مانیتور,پانل
- انواع ال سی دی ها,روکش ال سی دی ها
- سنسور های ایمنی,لودسل ها
- انجام تعمیرات کامپیوتر و بردهای الکترونیکی جرثقیل های کاتو و تادانو

تجهیزات ایمنی تاورکرین و جرثقیل
http://istromachine.com/produts