فروش و نصب سیستم ایمنی هوشمند LMI تاورکرین

بازدید:۴١٧ | ا

ایسترو ماشین
اولین مرجع تخصصی فروش و نصب سیستم ایمنی هوشمند LMI تاورکرین
سیستم LMI یا Load Moment Indicator
متشکل است از:
- سنسور ارتفاع قلاب
- سنسور موقعیت شاریوت
- سنسور زاویه گردش حول محور عمودی
- سنسور وزن
- سنسور سرعت باد
- کامپیوتر و نمایشگر
نمایش لحظه ای پارامترهای ذیل در نمایشگرLMI :
- وزن بار
- وزن مجاز بار
- گشتاور واقعی بار
- فاصله قلاب روی بوم
- ارتفاع قلاب از سطح زمین
قابلیت های LMI :
- قابلیت تعریف محدوده مجاز ارتفاع قلاب
- قابلیت تعریف محدوده مجاز میزان گردش دستگاه
- قابلیت تعریف محدوده مجاز موقعیت شاریوت روی بوم دستگاه
- قابلیت تعریف منحنی های مجاز باربرداری دستگاه و شرایط کاری
- مجهز به چراغ هشدار وضعیت زرد و قرمز،آژیر در صورت گذر از وضعیت مجاز
- ارسال فرمان قطع به مدار فرمان دستگاه در صورت گذر از منحنی مجاز
تماس: 09120517615 و 02188350958

فروش و نصب سیستم ایمنی هوشمند LMI تاورکرین
http://istromachine.com/tower_crane