پست های ویژه

بازدید:١۴٣٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط هوا پترو سازه
کمپرسور اسکرو
کمپرسور اسکرو گروه صنعتی هوا پترو سازه طراح و سازنده انواع کمپرسور اسکرو ( Screw Compressor) به شر
هوا پترو سازه
بازدید:٢٠٩۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کـارا هـوای پـارس
کمپرسور اسکرو
کمپرسور اسکرو ترمومکانیکا ایتالیا صدای پایین راندمان بالا مصرف انرژی بهینه قیمت مناسب نصب و راه اندا
کـارا هـوای پـارس

پست های مرتبط

بالانس، میزان، فرمان، لاستیک، درآر، ساکشن، گیربکس، مولد، باد، نیتروژن
بازدید:۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسور اسکرو کامپیر مدل L18
کمپرسر اسکرو مدل L18 هوادهی3.07و2.60و2.22 هوادهی :1.68-3.46 m3/min فشار کاری : 5 to 13 bar g تنوع
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسور اسکرو کامپیر مدل L22
کمپرسور اسکرو مدل L22 هوادهی 3.46و3.04و2.58 هوادهی :1.68-3.46 m3/min فشار کاری : 5 to 13 bar g تنو
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسور اسکرو کامپیر مدل LA160
کمپرسور اسکرو مدل LA160 هوادهی 27.49و24.36و20.25 مدل توان موتور هوادهی (مترمکعب / دقیقه) ابعاد (می
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسور اسکرو کامپیر مدل LA160
کمپرسور اسکرو مدل LA160 هوادهی 27.49و24.36و20.25 مدل توان موتور هوادهی (مترمکعب / دقیقه) ابعاد (می
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسور اسکرو کامپیر مدل LA37
کمپرسور اسکرو مدل LA37 هوادهی5.69و5.01و4.21 هوادهی :2.65 - 5.75 m3/min فشار کاری : 5 to 13 bar g P
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسور اسکرو کامپیر مدل LA37
کمپرسور اسکرو مدل LA37 هوادهی5.69و5.01و4.21 هوادهی :2.65 - 5.75 m3/min فشار کاری : 5 to 13 bar g P
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسور اسکرو کامپیر مدل LA37S
کمپرسور اسکرو مدل LA37S هوادهی6054و5.62و4.69 هوادهی :4.8 - 10.52 m3/min فشار کاری : 5 to 13 bar g
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسور اسکرو کامپیر مدل LA37S
کمپرسور اسکرو مدل LA37S هوادهی6054و5.62و4.69 هوادهی :4.8 - 10.52 m3/min فشار کاری : 5 to 13 bar g
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسور اسکرو کامپیر مدلLA110
کمپرسور اسکرو مدلLA110 هوادهی 17.53و15.57و13.69 مدل توان موتور هوادهی (مترمکعب / دقیقه) ابعاد (میل
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسور اسکرو کامپیر مدلLA110
کمپرسور اسکرو مدلLA110 هوادهی 17.53و15.57و13.69 مدل توان موتور هوادهی (مترمکعب / دقیقه) ابعاد (میل
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:١٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسور اسکرو کامپیر مدلLA200
کمپرسور اسکرو مدلLA200 هوادهی36.67و31.51و25.44 مدل توان موتور هوادهی (مترمکعب / دقیقه) ابعاد (میلی
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:١٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسور اسکرو کامپیر مدلLA200
کمپرسور اسکرو مدلLA200 هوادهی36.67و31.51و25.44 مدل توان موتور هوادهی (مترمکعب / دقیقه) ابعاد (میلی
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:١٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسور اسکرو کامپیر مدلLA250
کمپرسور اسکرو مدلLA250 هوادهی روی 10بار38.29و13بار33.39 مدل توان موتور هوادهی (مترمکعب / دقیقه) اب
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:١٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
کمپرسور اسکرو کامپیر مدلLA250
کمپرسور اسکرو مدلLA250 هوادهی روی 10بار38.29و13بار33.39 مدل توان موتور هوادهی (مترمکعب / دقیقه) اب
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:١٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:١٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:۴٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
، کامپیر (COMPAIR)