پست های ویژه

بازدید:١۴٣٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط هوا پترو سازه
کمپرسور اسکرو
کمپرسور اسکرو گروه صنعتی هوا پترو سازه طراح و سازنده انواع کمپرسور اسکرو ( Screw Compressor) به شر
هوا پترو سازه
بازدید:٢٠٩۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کـارا هـوای پـارس
کمپرسور اسکرو
کمپرسور اسکرو ترمومکانیکا ایتالیا صدای پایین راندمان بالا مصرف انرژی بهینه قیمت مناسب نصب و راه اندا
کـارا هـوای پـارس

پست های مرتبط

بالانس، میزان، فرمان، لاستیک، درآر، ساکشن، گیربکس، مولد، باد، نیتروژن
بازدید:١٨٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط کامپیر (COMPAIR)
، کامپیر (COMPAIR)
بازدید:٣٣٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط روبوسکی (Robuschi)
کمپرسور هوا و گاز Liquid Ring
طراحی و ساخت در دو نوع روتین و مقاوم برابر خورندگی عدم نیاز به روغن کاری قابل استفاده در صنایع مختل
، روبوسکی (Robuschi)
بازدید:١٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ابداع (EBDAE)
، ابداع (EBDAE)
بازدید:۵٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط فینی (fini)
، فینی (fini)
بازدید:١٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ابداع (EBDAE)
، ابداع (EBDAE)
بازدید:۵٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط فینی (fini)
، فینی (fini)
بازدید:١٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ابداع (EBDAE)
، ابداع (EBDAE)
بازدید:۵٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط فینی (fini)
، فینی (fini)
بازدید:١٩٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ابداع (EBDAE)
کمپرسور پیستونی 1600 لیتری ابداع
کمپرسور پیستونی 1600 لیتری ابداع کمپرسور سه فاز 1000لیتری با خروجی 1600 چهار سیلندر 15HP
، ابداع (EBDAE)
بازدید:١٩٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ابداع (EBDAE)
کمپرسور پیستونی 1600 لیتری ابداع
کمپرسور پیستونی 1600 لیتری ابداع کمپرسور سه فاز 1000لیتری با خروجی 1600 چهار سیلندر 15HP
، ابداع (EBDAE)
بازدید:۵٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط فینی (fini)
، فینی (fini)
بازدید:١٩٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ابداع (EBDAE)
، ابداع (EBDAE)
بازدید:۵٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط فینی (fini)
، فینی (fini)
بازدید:٢٩١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط فینی (fini)
، فینی (fini)
بازدید:٢٩١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط فینی (fini)
، فینی (fini)
بازدید:١٩٩ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ابداع (EBDAE)
، ابداع (EBDAE)
بازدید:۴٢۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط فینی (fini)
، فینی (fini)
بازدید:٢٠٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ابداع (EBDAE)
، ابداع (EBDAE)
بازدید:٢٠١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ابداع (EBDAE)
کمپرسور پیستونی 600 لیتری ابداع
کمپرسور پیستونی 500 لیتری ابداع کمپرسور سه فاز 400 لیتری با خروجی 600 سه سیلندر 5/5HP
، ابداع (EBDAE)
بازدید:٢٠١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ابداع (EBDAE)
کمپرسور پیستونی 600 لیتری ابداع
کمپرسور پیستونی 500 لیتری ابداع کمپرسور سه فاز 400 لیتری با خروجی 600 سه سیلندر 5/5HP
، ابداع (EBDAE)