www.sanat.ir/rashidcap

درب شیشه رشید

تولیدکننده درب فلزی شیشه های جار (مرباجات، ترشیجات، ...

0 از 5

معرفی درب شیشه رشید

  • درب شیشه رشید
  • تلفن: 04132466033
  • فکس: 04132466037
  • موبایل: 04132466033
  • وب سایت: www.rashidcap.com
  • آدرس: تبریز، کیلومتر 20 جاده صوفیان، شهرک سرمایه گذاری خارجی، خیابان آسیا 4، پلاک 62

تولیدکننده درب فلزی شیشه های جار (مرباجات، ترشیجات، ...) و تشتک نوشابه

|