بدون مطلب بدون دنبال کننده
www.sanat.ir/saipacorp

سايپا

ريو، زانتيا، كاروان، سايپا141، نسيم، صبا، ساي

معرفی سايپا

  • سايپا
  • تلفن: 02144196550
  • فکس: 02144194935
  • موبایل: 02144196550
  • وب سایت: saipacorp.com
  • آدرس: تهران .كيلومتر 15 جاده مخصوص كرج

ريو، زانتيا، كاروان، سايپا141، نسيم، صبا، سايپا 132