بدون مطلب بدون دنبال کننده
www.sanat.ir/sergio.co

کشت و صنعت گلستان زیتون ا

تولید کنسرو زیتون و روغن زیتونمعرفی

  • کشت و صنعت گلستان زیتون البرز
  • تلفن: 01334601000
  • فکس: 0133460898
  • موبایل: 01334601000
  • وب سایت: sergio.co.ir
  • آدرس: قزوین، کیلومتر 3 جاده طارم سفلی

تولید کنسرو زیتون و روغن زیتون