بدون مطلب بدون دنبال کننده
www.sanat.ir/setarehbakhtari

صنایع غذایی وفامهر

انواع آجیل و خشکبارمعرفی

  • صنایع غذایی وفامهر
  • تلفن: 02144986079
  • فکس: 02144985893
  • موبایل: 02144986079
  • وب سایت: www.setarehbakhtari.com
  • آدرس: تهران، کیلومتر 18 جاده مخصوص تهران کرج، خیابان 63 ، بن بست سوم شرقی، پلاک 13صنايع غذايى وفامهرتوليدكننده انواع اجيل خشكبار اسنك بانام ستاره باخترى نيمه دوم سال٩٥ درتهران فعاليت خودرااغازكرده اكنون به برندى خوشنام ومورداطمينان درميان انبوه مصرف كنندگان خودتبديل شده كه مصرف محصولات ستاره باخترى رابه ديگران هم توصيه مى كند وبه اين ترتيب هر روزبرشمارخريداران پايدارتوليدات صنايع غذايى وفامهر افزوده مى شودمهم ترين دلائل مرغوبيت محصولات ستاره باخترى ومحبوبيت روزافزون اين محصولات نزدخانواده ها به اين قرار است الف؛استفاده از كارشناسان وكاركنان متخصص وماهر.صنايع غذايى وفامهرنيروى انسانى رامهم ترين سرمايه خودتلقى مى كند وبااين باور،كارشناسان متخصص وكاركنان زبده رابراى همكارى بر مى گزيندوبااموزش دايمى ومهارت انان رابه روزنگاه مى دارد ب:تامين مواداوليه ممتاز ومرغوب:براى توليدبهترين محصولات برترين مواداوليه خام اجيل وخشكبارر...  
بیشتر...