13 پست بدون دنبال کننده
www.sanat.ir/toosansanaat

toosansanaat

خط تولید مواد شوینده خانگی وصنعتی

 • ارسال در محصولات و خدمات toosansanaat

  خط تولید مواد شوینده خانگی وصنعتی- شرکت توسن صنعت رخشان-02148009072

  درشهر خود #کارآفرین شوید!

  شرکت #توسن_صنعت_رخشان نمایندگی در شهرهای فاقد #نمایندگی میپذیرد

  **هر شهر فقط یک نماینده**

  چطوری یک خط تولید مواد شوینده #خانگی و #صنعتی راه اندازی میشود؟

  #خط_تولید_مواد_شویند_خانگی توسط کارشناسان ما نصب و راه اندازی میگردد


  آموزش و فرمولاسیون محصولات در اختیار شما قرار میگیرد‌
  ‌مواد اولیه ساخت محصولات_شوینده از طرف شرکت تامین میشود

  ‌پت های ۲۰ لیتری
  پت های ۴ لیتری
  پت های ۱ لیتری
  از طرف شرکت تامین میگردد

  ‌‌محصولات دارای ۷ مجوز ایزو هستند
  محصولات دارای سیب سلامت وزارت بهداشت هستند
  محصولات داری مجوز غذا و دارو هستند

  هر ۲ ساعت ۵۰۰ لیتر مواد شویند خانگی تولید میشود.

  ‌فقط با 10میلیون تومان در شهر خود #کارآفرین شوید!

  جهت اخذ نمایندگی در ساعات 9 صبح لغایت 6 عصر با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید!!
  -------

  بیشتر خط تولید مواد شوینده خانگی وصنعتی- شرکت توسن صنعت رخشان-02148009072
 • ارسال در محصولات و خدمات toosansanaat

  خط تولید واکس داشبورد نانو¬- شرکت توسن صنعت رخشان-02148009072

  درشهر خود #کارآفرین شوید!

  شرکت #توسن_صنعت_رخشان نمایندگی در شهرهای فاقد #نمایندگی میپذیرد

  **هر شهر فقط یک نماینده**

  چطوری یک خط تولید مواد شوینده #خانگی و #صنعتی راه اندازی میشود؟

  #خط_تولید_مواد_شویند_خانگی توسط کارشناسان ما نصب و راه اندازی میگردد


  آموزش و فرمولاسیون محصولات در اختیار شما قرار میگیرد‌
  ‌مواد اولیه ساخت محصولات_شوینده از طرف شرکت تامین میشود

  ‌پت های ۲۰ لیتری
  پت های ۴ لیتری
  پت های ۱ لیتری
  از طرف شرکت تامین میگردد

  ‌‌محصولات دارای ۷ مجوز ایزو هستند
  محصولات دارای سیب سلامت وزارت بهداشت هستند
  محصولات داری مجوز غذا و دارو هستند

  هر ۲ ساعت ۵۰۰ لیتر مواد شویند خانگی تولید میشود.

  ‌فقط با 10میلیون تومان در شهر خود #کارآفرین شوید!

  جهت اخذ نمایندگی در ساعات 9 صبح لغایت 6 عصر با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید!!
  -------

  بیشتر خط تولید واکس داشبورد نانو¬- شرکت توسن صنعت رخشان-02148009072
 • ارسال در محصولات و خدمات toosansanaat

  خط تولید یوداکس بدنه خودرو نانو- شرکت توسن صنعت رخشان-02148009072

  درشهر خود #کارآفرین شوید!

  شرکت #توسن_صنعت_رخشان نمایندگی در شهرهای فاقد #نمایندگی میپذیرد

  **هر شهر فقط یک نماینده**

  چطوری یک خط تولید مواد شوینده #خانگی و #صنعتی راه اندازی میشود؟

  #خط_تولید_مواد_شویند_خانگی توسط کارشناسان ما نصب و راه اندازی میگردد


  آموزش و فرمولاسیون محصولات در اختیار شما قرار میگیرد‌
  ‌مواد اولیه ساخت محصولات_شوینده از طرف شرکت تامین میشود

  ‌پت های ۲۰ لیتری
  پت های ۴ لیتری
  پت های ۱ لیتری
  از طرف شرکت تامین میگردد

  ‌‌محصولات دارای ۷ مجوز ایزو هستند
  محصولات دارای سیب سلامت وزارت بهداشت هستند
  محصولات داری مجوز غذا و دارو هستند

  هر ۲ ساعت ۵۰۰ لیتر مواد شویند خانگی تولید میشود.

  ‌فقط با 10میلیون تومان در شهر خود #کارآفرین شوید!

  جهت اخذ نمایندگی در ساعات 9 صبح لغایت 6 عصر با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید!!
  -------

  بیشتر خط تولید یوداکس بدنه خودرو نانو- شرکت توسن صنعت رخشان-02148009072
 • ارسال در محصولات و خدمات toosansanaat

  خط تولید شامپو کارواش نانو- شرکت توسن صنعت رخشان-02148009071

  درشهر خود #کارآفرین شوید!

  شرکت #توسن_صنعت_رخشان نمایندگی در شهرهای فاقد #نمایندگی میپذیرد

  **هر شهر فقط یک نماینده**

  چطوری یک خط تولید مواد شوینده #خانگی و #صنعتی راه اندازی میشود؟

  #خط_تولید_مواد_شویند_خانگی توسط کارشناسان ما نصب و راه اندازی میگردد


  آموزش و فرمولاسیون محصولات در اختیار شما قرار میگیرد‌
  ‌مواد اولیه ساخت محصولات_شوینده از طرف شرکت تامین میشود

  ‌پت های ۲۰ لیتری
  پت های ۴ لیتری
  پت های ۱ لیتری
  از طرف شرکت تامین میگردد

  ‌‌محصولات دارای ۷ مجوز ایزو هستند
  محصولات دارای سیب سلامت وزارت بهداشت هستند
  محصولات داری مجوز غذا و دارو هستند

  هر ۲ ساعت ۵۰۰ لیتر مواد شویند خانگی تولید میشود.

  ‌فقط با 10میلیون تومان در شهر خود #کارآفرین شوید!

  جهت اخذ نمایندگی در ساعات 9 صبح لغایت 6 عصر با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید


  لطفا جه

  بیشتر خط تولید شامپو کارواش نانو- شرکت توسن صنعت رخشان-02148009071
 • ارسال در محصولات و خدمات toosansanaat

  خط تولید مایع سفید کننده و جرمگیر- شرکت توسن صنعت رخشان-02148009071

  درشهر خود #کارآفرین شوید!

  شرکت #توسن_صنعت_رخشان نمایندگی در شهرهای فاقد #نمایندگی میپذیرد

  **هر شهر فقط یک نماینده**

  چطوری یک خط تولید مواد شوینده #خانگی و #صنعتی راه اندازی میشود؟

  #خط_تولید_مواد_شویند_خانگی توسط کارشناسان ما نصب و راه اندازی میگردد


  آموزش و فرمولاسیون محصولات در اختیار شما قرار میگیرد‌
  ‌مواد اولیه ساخت محصولات_شوینده از طرف شرکت تامین میشود

  ‌پت های ۲۰ لیتری
  پت های ۴ لیتری
  پت های ۱ لیتری
  از طرف شرکت تامین میگردد

  ‌‌محصولات دارای ۷ مجوز ایزو هستند
  محصولات دارای سیب سلامت وزارت بهداشت هستند
  محصولات داری مجوز غذا و دارو هستند

  هر ۲ ساعت ۵۰۰ لیتر مواد شویند خانگی تولید میشود.

  ‌فقط با 10میلیون تومان در شهر خود #کارآفرین شوید!

  جهت اخذ نمایندگی در ساعات 9 صبح لغایت 6 عصر با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید!!

  لطفا ج

  بیشتر خط تولید مایع سفید کننده و جرمگیر- شرکت توسن صنعت رخشان-02148009071
 • ارسال در محصولات و خدمات toosansanaat

  خط تولید شامپوی اتاق - شرکت توسن صنعت رخشان-02148009070

  درشهر خود #کارآفرین شوید!

  شرکت #توسن_صنعت_رخشان نمایندگی در شهرهای فاقد #نمایندگی میپذیرد

  **هر شهر فقط یک نماینده**

  چطوری یک خط تولید مواد شوینده #خانگی و #صنعتی راه اندازی میشود؟

  #خط_تولید_مواد_شویند_خانگی توسط کارشناسان ما نصب و راه اندازی میگردد


  آموزش و فرمولاسیون محصولات در اختیار شما قرار میگیرد‌
  ‌مواد اولیه ساخت محصولات_شوینده از طرف شرکت تامین میشود

  ‌پت های ۲۰ لیتری
  پت های ۴ لیتری
  پت های ۱ لیتری
  از طرف شرکت تامین میگردد

  ‌‌محصولات دارای ۷ مجوز ایزو هستند
  محصولات دارای سیب سلامت وزارت بهداشت هستند
  محصولات داری مجوز غذا و دارو هستند

  هر ۲ ساعت ۵۰۰ لیتر مواد شویند خانگی تولید میشود.

  ‌فقط با 10میلیون تومان در شهر خود #کارآفرین شوید!

  جهت اخذ نمایندگی در ساعات 9 صبح لغایت 6 عصر با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید

  لطفا جهت

  بیشتر خط تولید شامپوی اتاق - شرکت توسن صنعت رخشان-02148009070
 • ارسال در محصولات و خدمات toosansanaat

  خط تولید موتور شور- شرکت توسن صنعت رخشان-02148009070

  درشهر خود #کارآفرین شوید!

  شرکت #توسن_صنعت_رخشان نمایندگی در شهرهای فاقد #نمایندگی میپذیرد

  **هر شهر فقط یک نماینده**

  چطوری یک خط تولید مواد شوینده #خانگی و #صنعتی راه اندازی میشود؟

  #خط_تولید_مواد_شویند_خانگی توسط کارشناسان ما نصب و راه اندازی میگردد


  آموزش و فرمولاسیون محصولات در اختیار شما قرار میگیرد‌
  ‌مواد اولیه ساخت محصولات_شوینده از طرف شرکت تامین میشود

  ‌پت های ۲۰ لیتری
  پت های ۴ لیتری
  پت های ۱ لیتری
  از طرف شرکت تامین میگردد

  ‌‌محصولات دارای ۷ مجوز ایزو هستند
  محصولات دارای سیب سلامت وزارت بهداشت هستند
  محصولات داری مجوز غذا و دارو هستند

  هر ۲ ساعت ۵۰۰ لیتر مواد شویند خانگی تولید میشود.

  ‌فقط با 10میلیون تومان در شهر خود #کارآفرین شوید!

  جهت اخذ نمایندگی در ساعات 9 صبح لغایت 6 عصر با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید

  لطفا جهت

  بیشتر خط تولید موتور شور- شرکت توسن صنعت رخشان-02148009070