24 پست بدون دنبال کننده
www.sanat.ir/toseteflonco

توسعه تفلون نسوز دماوند

تولید و واردات محصولات پلیمری

 • ارسال در محصولات و خدمات توسعه تفلون نسوز دماوند

  ورق UHMW1000 سبز رنگ

  شرکت توسعه تفلون ToseTeflon با سابقه بیست ساله از تامین کنندگان اصلی موارد ذیل در ایران میباشد.
  ۱- تفلون PTFE (پی تی اف ای) خالص PTFE Virgin
  تفلونPTFE مخلوط با کربن PTFE + Cr
  تفلون PTFE مخلوط با برنز PTFE + Br
  تفلون PTFE مخلوط با گلاس PTFE + Gl و ...
  انواع تفلون PTFE بصورت میله، ورق، لوله و قطعات ساخته شده ارایه میگردد
  2- قطعات ساخته شده از تفلون PTFE
  3- پیک PEEK خالص
  پیک PEEK مخلوط با کربن Cr 25%
  پیک PEEK مخلوط با گلاس Gl 25%
  بصورت ورق، میله و لوله
  4- انواع پلی امید PA
  میلگرد پلی امید PA
  ورق پلی امید PA
  در رنگهای مختلف
  5- پلی استال POM میله و ورق
  6- پلی اورتان PU میله و ورق
  7- پودر میکرو PTFE
  8- ورق پلی اتیلن UHMW1000
  تهران، سهروردی شمالی، کوچه سینک، پلاک 15، واحد 7
  02188175113
  09120821921
  sales@italor

  بیشتر ورق UHMW1000 سبز رنگ
 • ارسال در محصولات و خدمات توسعه تفلون نسوز دماوند

  توسعه تفلون نسوز دماوند

  شرکت توسعه تفلون ToseTeflon با سابقه بیست ساله از تامین کنندگان اصلی موارد ذیل در ایران میباشد.
  ۱- تفلون PTFE (پی تی اف ای) خالص PTFE Virgin
  تفلونPTFE مخلوط با کربن PTFE + Cr
  تفلون PTFE مخلوط با برنز PTFE + Br
  تفلون PTFE مخلوط با گلاس PTFE + Gl و ...
  انواع تفلون PTFE بصورت میله، ورق، لوله و قطعات ساخته شده ارایه میگردد
  2- قطعات ساخته شده از تفلون PTFE
  3- پیک PEEK خالص
  پیک PEEK مخلوط با کربن Cr 25%
  پیک PEEK مخلوط با گلاس Gl 25%
  بصورت ورق، میله و لوله
  4- انواع پلی امید PA
  میلگرد پلی امید PA
  ورق پلی امید PA
  در رنگهای مختلف
  5- پلی استال POM میله و ورق
  6- پلی اورتان PU میله و ورق
  7- پودر میکرو PTFE
  8- ورق پلی اتیلن UHMW1000
  تهران، سهروردی شمالی، کوچه سینک، پلاک 15، واحد 7
  02188175113
  09120821921
  sales@italor

  بیشتر توسعه تفلون نسوز دماوند
 • ارسال در محصولات و خدمات توسعه تفلون نسوز دماوند

  کاتالوگ محصولات

  شرکت توسعه تفلون ToseTeflon با سابقه بیست ساله از تامین کنندگان اصلی موارد ذیل در ایران میباشد.
  ۱- تفلون PTFE (پی تی اف ای) خالص PTFE Virgin
  تفلونPTFE مخلوط با کربن PTFE + Cr
  تفلون PTFE مخلوط با برنز PTFE + Br
  تفلون PTFE مخلوط با گلاس PTFE + Gl و ...
  انواع تفلون PTFE بصورت میله، ورق، لوله و قطعات ساخته شده ارایه میگردد
  2- قطعات ساخته شده از تفلون PTFE
  3- پیک PEEK خالص
  پیک PEEK مخلوط با کربن Cr 25%
  پیک PEEK مخلوط با گلاس Gl 25%
  بصورت ورق، میله و لوله
  4- انواع پلی امید PA
  میلگرد پلی امید PA
  ورق پلی امید PA
  در رنگهای مختلف
  5- پلی استال POM میله و ورق
  6- پلی اورتان PU میله و ورق
  7- پودر میکرو PTFE
  8- ورق پلی اتیلن UHMW1000
  تهران، سهروردی شمالی، کوچه سینک، پلاک 15، واحد 7
  02188175113
  09120821921
  sales@italor

  بیشتر
 • ارسال در محصولات و خدمات توسعه تفلون نسوز دماوند

  پودر تفلون PTFE

  شرکت توسعه تفلون ToseTeflon با سابقه بیست ساله از تامین کنندگان اصلی موارد ذیل در ایران میباشد.
  ۱- تفلون PTFE (پی تی اف ای) خالص PTFE Virgin
  تفلونPTFE مخلوط با کربن PTFE + Cr
  تفلون PTFE مخلوط با برنز PTFE + Br
  تفلون PTFE مخلوط با گلاس PTFE + Gl و ...
  انواع تفلون PTFE بصورت میله، ورق، لوله و قطعات ساخته شده ارایه میگردد
  2- قطعات ساخته شده از تفلون PTFE
  3- پیک PEEK خالص
  پیک PEEK مخلوط با کربن Cr 25%
  پیک PEEK مخلوط با گلاس Gl 25%
  بصورت ورق، میله و لوله
  4- انواع پلی امید PA
  میلگرد پلی امید PA
  ورق پلی امید PA
  در رنگهای مختلف
  5- پلی استال POM میله و ورق
  6- پلی اورتان PU میله و ورق
  7- پودر میکرو PTFE
  8- ورق پلی اتیلن UHMW1000
  تهران، سهروردی شمالی، کوچه سینک، پلاک 15، واحد 7
  02188175113
  09120821921
  sales@italor

  بیشتر پودر تفلون PTFE
 • ارسال در محصولات و خدمات توسعه تفلون نسوز دماوند

  ورق، میلگرد و لوله تفلون گلاس PTFE+Glass در ابعاد مختلف

  شرکت توسعه تفلون ToseTeflon با سابقه بیست ساله از تامین کنندگان اصلی موارد ذیل در ایران میباشد.
  ۱- تفلون PTFE (پی تی اف ای) خالص PTFE Virgin
  تفلونPTFE مخلوط با کربن PTFE + Cr
  تفلون PTFE مخلوط با برنز PTFE + Br
  تفلون PTFE مخلوط با گلاس PTFE + Gl و ...
  انواع تفلون PTFE بصورت میله، ورق، لوله و قطعات ساخته شده ارایه میگردد
  2- قطعات ساخته شده از تفلون PTFE
  3- پیک PEEK خالص
  پیک PEEK مخلوط با کربن Cr 25%
  پیک PEEK مخلوط با گلاس Gl 25%
  بصورت ورق، میله و لوله
  4- انواع پلی امید PA
  میلگرد پلی امید PA
  ورق پلی امید PA
  در رنگهای مختلف
  5- پلی استال POM میله و ورق
  6- پلی اورتان PU میله و ورق
  7- پودر میکرو PTFE
  8- ورق پلی اتیلن UHMW1000
  تهران، سهروردی شمالی، کوچه سینک، پلاک 15، واحد 7
  02188175113
  09120821921
  sales@italor

  بیشتر ورق، میلگرد و لوله تفلون گلاس PTFE+Glass در ابعاد مختلف
 • ارسال در محصولات و خدمات توسعه تفلون نسوز دماوند

  ورق، میلگرد و لوله تفلون برنز PTFE+Bronze در ابعاد مختلف

  شرکت توسعه تفلون ToseTeflon با سابقه بیست ساله از تامین کنندگان اصلی موارد ذیل در ایران میباشد.
  ۱- تفلون PTFE (پی تی اف ای) خالص PTFE Virgin
  تفلونPTFE مخلوط با کربن PTFE + Cr
  تفلون PTFE مخلوط با برنز PTFE + Br
  تفلون PTFE مخلوط با گلاس PTFE + Gl و ...
  انواع تفلون PTFE بصورت میله، ورق، لوله و قطعات ساخته شده ارایه میگردد
  2- قطعات ساخته شده از تفلون PTFE
  3- پیک PEEK خالص
  پیک PEEK مخلوط با کربن Cr 25%
  پیک PEEK مخلوط با گلاس Gl 25%
  بصورت ورق، میله و لوله
  4- انواع پلی امید PA
  میلگرد پلی امید PA
  ورق پلی امید PA
  در رنگهای مختلف
  5- پلی استال POM میله و ورق
  6- پلی اورتان PU میله و ورق
  7- پودر میکرو PTFE
  8- ورق پلی اتیلن UHMW1000
  تهران، سهروردی شمالی، کوچه سینک، پلاک 15، واحد 7
  02188175113
  09120821921
  sales@italor

  بیشتر ورق، میلگرد و لوله تفلون برنز PTFE+Bronze در ابعاد مختلف
 • ارسال در محصولات و خدمات توسعه تفلون نسوز دماوند

  ورق، میلگرد و لوله تفلون کربن PTFE+Carbon در ابعاد مختلف

  شرکت توسعه تفلون ToseTeflon با سابقه بیست ساله از تامین کنندگان اصلی موارد ذیل در ایران میباشد.
  ۱- تفلون PTFE (پی تی اف ای) خالص PTFE Virgin
  تفلونPTFE مخلوط با کربن PTFE + Cr
  تفلون PTFE مخلوط با برنز PTFE + Br
  تفلون PTFE مخلوط با گلاس PTFE + Gl و ...
  انواع تفلون PTFE بصورت میله، ورق، لوله و قطعات ساخته شده ارایه میگردد
  2- قطعات ساخته شده از تفلون PTFE
  3- پیک PEEK خالص
  پیک PEEK مخلوط با کربن Cr 25%
  پیک PEEK مخلوط با گلاس Gl 25%
  بصورت ورق، میله و لوله
  4- انواع پلی امید PA
  میلگرد پلی امید PA
  ورق پلی امید PA
  در رنگهای مختلف
  5- پلی استال POM میله و ورق
  6- پلی اورتان PU میله و ورق
  7- پودر میکرو PTFE
  8- ورق پلی اتیلن UHMW1000
  تهران، سهروردی شمالی، کوچه سینک، پلاک 15، واحد 7
  02188175113
  09120821921
  sales@italor

  بیشتر ورق، میلگرد و لوله تفلون کربن PTFE+Carbon در ابعاد مختلف