www.sanat.ir/NedaPharma

شرکت داروسازی ندا

تولید انواع اشکال دارویی و مکمل

معرفی شرکت داروسازی ندا:
1- تهیه و سنتز مواد اولیه دارویی 2- تهیه و سنتز مواد بینابینی 3- فرمولاسیون اشکال دارویی 4-فرمولاسیون سامانه های نوین داروسازی 5- تولید اشکال دارویی مختلف 6- تولید سامانه ای نوین داروسازی 7- واردات محصولات دارویی 8- ارائه خدمات مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه های داروسازی 9- انجام کلیه آزمون های درون تن و برون تن و آزمون های بیواکی والانسی 10- انجام کلیه آزمون های فارماک... بیشتر

معرفی شرکت داروسازی ندا

  • شرکت داروسازی ندا
  • مدیریت: مهندس ابراهیم نژاد
  • تلفن: 66198115-021
  • آدرس: میدان شهید تیموری، کوچه گل سیب، بلوار صالحی، ساختمان گل سیب، واحد 3

1- تهیه و سنتز مواد اولیه دارویی 2- تهیه و سنتز مواد بینابینی 3- فرمولاسیون اشکال دارویی 4-فرمولاسیون سامانه های نوین داروسازی 5- تولید اشکال دارویی مختلف 6- تولید سامانه ای نوین داروسازی 7- واردات محصولات دارویی 8- ارائه خدمات مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه های داروسازی 9- انجام کلیه آزمون های درون تن و برون تن و آزمون های بیواکی والانسی 10- انجام کلیه آزمون های فارماکوپه 11- برگزاری کارگاههای آموزشی در ارتباط با علوم دارویی. 12- بسته بندی محصولات و مکمل های غذایی و دارویی.

1- تهیه و سنتز مواد اولیه دارویی 2- تهیه و سنتز مواد بینابینی 3- فرمولاسیون اشکال دارویی 4-فرمولاسیون سامانه های نوین داروسازی 5- تولید اشکال دارویی مختلف 6- تولید سامانه ای نوین داروسازی 7- واردات محصولات دارویی 8- ارائه خدمات مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه های داروسازی 9- انجام کلیه آزمون های درون تن و برون تن و آزمون های بیواکی والانسی 10- انجام کلیه آزمون های فارماکوپه 11- برگزاری کارگاههای آموزشی در ارتباط با علوم دارویی. 12- بسته بندی محصولات و مکمل های غذایی و دارویی. |