www.sanat.ir/agriservices

مادر تخصصی خدمات کشاورزی

صید، تولید، فرآوری و فروش خاویار

معرفی مادر تخصصی خدمات کشاورزی:
اعمال مدیریت و هدایت شرکتهاى زیرمجموعه به منظور ساماندهى و افزایش بازدهى و بهره ورى مطلوبازامکانات و منابع آنها. سیاستگذاری، برنامه ریزى و نظارت در امور و وظایف شرکتهاى زیرمجموعه با توجه به ساسنامه، اهداف وفعالیتهاى هر یک از آنها هدایت " شرکتهاى زیرمجموعه" در چارچوب مفاد این اساسنامه. اتخاذ تدابیر و خط مشى هاى لازم در خصوص تعیین وضعیت "شرکتهاى زیر... بیشتر

معرفی مادر تخصصی خدمات کشاورزی

  • مادر تخصصی خدمات کشاورزی
  • تلفن: 02188728368
  • آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، نبش کوچه چهارم، پلاک 7


اعمال مدیریت و هدایت شرکتهاى زیرمجموعه به منظور ساماندهى و افزایش بازدهى و بهره ورى مطلوبازامکانات و منابع آنها.
سیاستگذاری، برنامه ریزى و نظارت در امور و وظایف شرکتهاى زیرمجموعه با توجه به ساسنامه، اهداف وفعالیتهاى هر یک از آنها
هدایت " شرکتهاى زیرمجموعه" در چارچوب مفاد این اساسنامه.
اتخاذ تدابیر و خط مشى هاى لازم در خصوص تعیین وضعیت "شرکتهاى زیرمجموعه" اعم از واگذاری، ادغام، انحلال، تجزیه، اصلاح ساختار و فرآیند بهبود مدیریت آنها.
انجام خدمات جهت امور کشاورزی، دامى و منابع طبیعى و پشتیبانى ستادى و فنى از فعالیتهای"شرکتهاى زیرمجموعه".
انجام فعالیتهاى آموزشى و فنى در چهار چوب موضوع و وظایف "شرکت".
فراهم نمودن موجبات تأمین و تدارک کالاهاى مورد نیاز "شرکتهاى زیرمچموعه".
در اجـرای تبصـره 5 مـاده واحـده قـانون تأسیس سازمان شیلات ایران، از ابتدای سال 1384 کلیه فعالیتهای اجرایی صید، فـرآوری، فـروش و صـادرات خـاویار به این شـرکت انتقال یافته است.