www.sanat.ir/almasesorkh

دهکده الماس سرخ

تولید زعفران

معرفی دهکده الماس سرخ:
شرکت دهکده الماس سرخ در زمینه توزین و بسته بندی محصولات زعفران فعالیت دارد.این شرکت با بهره گیری ارزشمند متخصصین و کارشناسان مربوطه با انجام کلیه آزمایشات توسط آزمایشگاه مرکزی سعی دارد بهترین محصول را وارد بازار کند. محصول این شرکت از لحاظ کیفیت کاملا استاندارد و دارای رتبه ممتاز می باشد. ... بیشتر

معرفی دهکده الماس سرخ

  • دهکده الماس سرخ
  • تلفن: 02634411053
  • آدرس: کرج، ابتدای بلوار باغستان، خیابان فرشیدفر، خیابان آزادگان، پلاک صفر

شرکت دهکده الماس سرخ در زمینه توزین و بسته بندی محصولات زعفران فعالیت دارد.این شرکت با بهره گیری ارزشمند متخصصین و کارشناسان مربوطه با انجام کلیه آزمایشات توسط آزمایشگاه مرکزی سعی دارد بهترین محصول را وارد بازار کند. محصول این شرکت از لحاظ کیفیت کاملا استاندارد و دارای رتبه ممتاز می باشد.