www.sanat.ir/debssdates

خرمای دبس آبادان

تولید و بسته بندی خرما

معرفی خرمای دبس آبادان:
باغدار و تولید کننده انواع خرما در خوزستان یکی از خرمای تولیدی این شرکت خرمای سایر و نام محلی آن استعمران است خرمای سایر در خوزستان حدود 80 درصد خرمای این استان را تشکیل می دهد این خرما بعلت داشتن ویژگی خاص سالیان سال شهرت جهانی پیدا کرده و در حال حاظر 90 درصد آن صادر می شود این خرما نیمه خشک است و نیازی به نگهداری در سردخانه ندارد و در کانتینر معمولی حمل و جابجا... بیشتر
ماهیت کسب و کار: شرکت تعاونی

معرفی خرمای دبس آبادان

  • خرمای دبس آبادان
  • ماهیت کسب و کار: شرکت تعاونی
  • مدیریت: محسنی
  • تلفن: 09121484134
  • آدرس: آبادان - بهمنشیر- روستای طره بخاخ

باغدار و تولید کننده انواع خرما در خوزستان
یکی از خرمای تولیدی این شرکت خرمای سایر و نام محلی آن استعمران است
خرمای سایر در خوزستان حدود 80 درصد خرمای این استان را تشکیل می دهد این خرما بعلت داشتن ویژگی خاص سالیان سال شهرت جهانی پیدا کرده و در حال حاظر 90 درصد آن صادر می شود
این خرما نیمه خشک است و نیازی به نگهداری در سردخانه ندارد و در کانتینر معمولی حمل و جابجا می شود
خرمای سایر از تاریخ برداشت تا 18 ماه ماندگاری دارد
فصل برداشت این خرما از نیمه دوم شهریور ماه شروع و تا پایان مهر ماه به اتمام می رسد
این خرما به راحتی هسته گیری می شود و بصورت با هسته و بدون هسته طبق سفارش مشتری بسته بندی و آماده صادرات می شود
دیگر تولیدات این شرکت شامل : زاهدی - مضافتی - کبکاب - رطب برحی - خرمای فرآوری شده - چیپس خرما و شیره خرما
یکی از ویژگیهای خرمای دبس آبادان این است که این شرکت دارای باغهای تولید خرما می باشد و خرمای تولیدی آن کاملا طبیعی و بدون استفاده از سموم و مواد شیمیایی تهیه می شود در عین حال قیمت آن بسیار رقابتی بوده و طبق سفارش مشتری بسته بندی می شود

خرما | شیره خرما | خمیر خرما | بسته بندی خرما | کشاورزی و باغداری نخیلات خرما، بسته بندی و آماده سازی خرما برای صادرات بویژه خرمای سایر (استعمران) |