www.sanat.ir/ifsta

انجمن متخصصین علوم و صنای

علمی، آموزشی، پژوهشی

معرفی انجمن متخصصین علوم و صنای:
بنا به ضرورت ایجاد تشکلی در بخش صنایع غذایی کشور در سال ۱۳۶۴ با همفکری و همت تعدادی از اساتید، متخصصین و مسئولان مرتبط بخش‌های دولتی و خصوصی انجمن علوم و صنایع غذایی ایران پایه‌ریزی شد. همکاری، همیاری و اعتقاد اعضاء به‌ویژه در بخش‌های صنعت و دانشگاه موجب تعالی این انجمن شد به‌نحوی‌که امروز این تشکل با انجام خدماتی در عرصه صنعت غذای کشور به‌عنوان یک مرجع غیردولتی مورد... بیشتر

معرفی انجمن متخصصین علوم و صنای

  • انجمن متخصصین علوم و صنای
  • تلفن: 02144293450
  • آدرس: تهران، مرزداران، خیابان ابراهیمی، برج الوند، طبقه 5، واحد 502

بنا به ضرورت ایجاد تشکلی در بخش صنایع غذایی کشور در سال ۱۳۶۴ با همفکری و همت تعدادی از اساتید، متخصصین و مسئولان مرتبط بخش‌های دولتی و خصوصی انجمن علوم و صنایع غذایی ایران پایه‌ریزی شد.
همکاری، همیاری و اعتقاد اعضاء به‌ویژه در بخش‌های صنعت و دانشگاه موجب تعالی این انجمن شد به‌نحوی‌که امروز این تشکل با انجام خدماتی در عرصه صنعت غذای کشور به‌عنوان یک مرجع غیردولتی مورد اعتماد مسئولان مرتبط با آن اعم از سازمان‌های دولتی، بخش صنعت، متخصصین و سایر دست‌اندرکاران شناخته می‌شود.