www.sanat.ir/kermoonshop

کرمون شاپ

عرضه کننده پسته، مغز پسته، بذر پسته

معرفی کرمون شاپ:
سایت فروشگاهی کرمون شاپ به منظور رونق بخشیدن به تولید و کسب و کارهای استان از یک طرف و پایین نگه داشتن قیمت تمام شده برای مصرف کننده از طرف دیگر به (معامله برد-برد) می اندیشد. کرمون شاپ با استفاده از تیم قدرتمند و خرید مستقیم از تولید کننده باعث کاهش قیمت تمام شده محصولات گردیده است.... بیشتر

معرفی کرمون شاپ

  • کرمون شاپ
  • مدیریت: حسین حسین زاده
  • تلفن: 03433435495
  • آدرس: بلوار امام حسین 12

سایت فروشگاهی کرمون شاپ به منظور رونق بخشیدن به تولید و کسب و کارهای استان از یک طرف و پایین نگه داشتن قیمت تمام شده برای مصرف کننده از طرف دیگر به (معامله برد-برد) می اندیشد.
کرمون شاپ با استفاده از تیم قدرتمند و خرید مستقیم از تولید کننده باعث کاهش قیمت تمام شده محصولات گردیده است.