www.sanat.ir/koosha-sanat

کوشا صنعت

طراح و سازنده ماشین آلات لیبل زن

معرفی کوشا صنعت:
در دنیای امروز برای رشد و توسعه در صنعت، نیاز به بهره برداری از کلیه عوامل از جملهگردآوری پیشـرفته ترین تجهیـزات و فن آوری روز و دانـش فنی به همـراه متخصـصان و مدیریت حرفه ای می باشد. در این راستا ما نیز بر آن شدیم تا در راه توسعه و پیشرفت صنعت کشور عزیزمان ایران و در جهت خود کفایی هر چه بیشتر، تمام توان خویـش را بهکار گیریم و با تلاش و پشتکار پرسنل متعهد و توانمندمان... بیشتر

معرفی کوشا صنعت

  • کوشا صنعت
  • تلفن: 02165611518
  • آدرس: تهران، جنت آباد، 35 متری لاله غربی، 16 متری نمازی، 12 متری اول مرکزی، پلاک 43

در دنیای امروز برای رشد و توسعه در صنعت، نیاز به بهره برداری از کلیه عوامل از جملهگردآوری پیشـرفته ترین تجهیـزات و فن آوری روز و دانـش فنی به همـراه متخصـصان و مدیریت حرفه ای می باشد. در این راستا ما نیز بر آن شدیم تا در راه توسعه و پیشرفت صنعت کشور عزیزمان ایران و در جهت خود کفایی هر چه بیشتر، تمام توان خویـش را بهکار گیریم و با تلاش و پشتکار پرسنل متعهد و توانمندمان و با استفاده از دانش و فنآوریروز دنیا در راه تولید دسـتگاه های بسته بندی از جمـله:
شریـنگ لیبـل ، غلاف گذار ، دستگاه لیبل چسبان پشت چسبدار گرد ، دستگاه لیبل چسبان پشت چسبدار رو ، دستگاه لیبل چسبان پشت چسبدار پشت ، دستگاه لیبل چسبان پشت چسبدار ، دستگاه لیبل چسبان پشت چسبدار دو طرفه ، دستگاه لیبل چسبان پشت چسبدار یک طرفه ، دستگاه لیبل چسبان پشت چسبدار دو طرفه دو منظوره ، دستگاه لیبل چسبان پشت چسبدار یکطفرفه تاپ ، دستگاه لیبل چسبان پشت چسبدار یکطفرفه زیر ، دستگاه لیبل چسبان پشت چسبدار دو طرفه تاپ، دستگاه لیبل چسبان پشت چسبدار سه طرفه در زمینه مواد غذایی ، شیمیایی ، آرایشی - بهداشتی ، دارویی و لبنی گام برداریم .