www.sanat.ir/mabna-co

مبنا پیشرو تجهیز

پایگاه تخصصی تجهیزات هوای فشرده

معرفی مبنا پیشرو تجهیز:
شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز (www.mabna-co.com) بعنوان پایگاه تخصصی تجهیزات صنعتی هوای فشرده و تجهیزات جانبی با ماهیت مهندسی، تولیدی و بازرگانی و با هدف تشکیل زنجیره تامین و خدمات با داشتن تیمی متخصص و با تجربه، سعی در برآورده نمودن نیاز کامل مشتریان نموده است.... بیشتر