www.sanat.ir/magnolia-flavor

دانش بنیان طعم و عطر ماگن

طراحی و تولید انواع طعم و رنگ طبیعی خوراکی

معرفی دانش بنیان طعم و عطر ماگن:
از آشپزخانه ساده خانه شروع شد‌، با طراحی طعم دوغ پودری برای یکی از شرکت‌های نوپا در صنعت لبنی که سبب گازدار کردن دوغ و هم‌زمان ایجاد طعم در دوغ می‌شد. پس از آن طراحی طعم‌های پودری اسنک برای چیپس سیب‌زمینی شروع شد. این طعم‌ها بسیار مورد استقبال قرار گرفتند و سبب ثبت موسسه صنایع غذایی برکتین با هدف فرمولاسیون و طراحی طعم به طور گسترده برای مصرف در صنایع غذایی گردید. در ... بیشتر

معرفی دانش بنیان طعم و عطر ماگن

  • دانش بنیان طعم و عطر ماگن
  • تلفن: 08642344914
  • آدرس: ساوه، شهر صنعتی کاوه، خیابان 19 ، شماره 39

از آشپزخانه ساده خانه شروع شد‌، با طراحی طعم دوغ پودری برای یکی از شرکت‌های نوپا در صنعت لبنی که سبب گازدار کردن دوغ و هم‌زمان ایجاد طعم در دوغ می‌شد. پس از آن طراحی طعم‌های پودری اسنک برای چیپس سیب‌زمینی شروع شد. این طعم‌ها بسیار مورد استقبال قرار گرفتند و سبب ثبت موسسه صنایع غذایی برکتین با هدف فرمولاسیون و طراحی طعم به طور گسترده برای مصرف در صنایع غذایی گردید. در این موسسه به تدریج طعم‌های بسیاری برای کارخانجات بزرگ و برندهای مطرح تولید‌کننده اسنک طراحی و تمامی آن‌ها با استقبال بسیار زیادی مواجه شدند، سپس طراحی و فرمولاسیون طعم برای برندهای مطرح در صنعت ماکارونی و پس از آن صنعت نوشیدنی آغاز گشت.