www.sanat.ir/manzumehco

شرکت نرم افزاری منظومه

اتوماسیون اداری و مالی حسابرسی

معرفی شرکت نرم افزاری منظومه:
گروه مهندسی نرم افزار منظومه با تکیه بر دانش فنی و تخصصی مهندسین نرم افزار و سخت افزار خود و نیز با بهره مندی از مشارکت و مشاوره مجرب ترین متخصصین و اساتید صاحب نظر (مدیران صنایع ، کارشناسان اسناد پزشکی ، پزشکان و ...) فعالیت خود را از سال 1375 آغاز نموده و در این سیر از طریق توسعه ی فناوری اطلاعات در سازمانها و موسسات خصوصی و دولتی ، میکوشند فعالیتهای مشتریان و شرکای... بیشتر

معرفی شرکت نرم افزاری منظومه

  • شرکت نرم افزاری منظومه
  • تلفن: 05138666080
  • آدرس: مشهد-هنرستان

گروه مهندسی نرم افزار منظومه با تکیه بر دانش فنی و تخصصی مهندسین نرم افزار و سخت افزار خود و نیز با بهره مندی از مشارکت و مشاوره مجرب ترین متخصصین و اساتید صاحب نظر (مدیران صنایع ، کارشناسان اسناد پزشکی ، پزشکان و ...) فعالیت خود را از سال 1375 آغاز نموده و در این سیر از طریق توسعه ی فناوری اطلاعات در سازمانها و موسسات خصوصی و دولتی ، میکوشند فعالیتهای مشتریان و شرکای تجاری خود را با ارائه راهکارهای جامع مالی ، سیستمهای مدیریت و فناوری تولید نرم افزار ، ارتقاء و مسیر پیشرفتشان را هموار نماید.
با نظر به توسعه فن آوری اطلاعات، توسط سيستم های باهوش رايانه ای که سيستم های جديد برای مديران رده بالا، تحت عنوان رئيس و يا مدير اطلاعات ايجاد شده، تجهيزات نرم افزاری از اجزای اصلی ايستگاههای کاری مديريتی هستند. فن آوری پيشرفته، اطلاعات زيادی را در مورد برنامه ريزی و کنترل برای گروههای بيشتری از کارکنان در سراسرسازمان فراهم ساخته، لذا به نظر می رسد مديران محترم در محيطهای کارو تلاش ، با هدف رشد کارکنان، فن آوری را تعقيب می نمايند و سيستم هايي با عملکرد بالا ايجاد نموده اند، تا تجربه نوعی عمليات پيشرفته کاری را بدست آورند و بر کار گروهی ، پرداختهای مبتنی بر بازده شغل ، آموزش فشرده و مستمر و بهبودسازمان در کل ، کاهش سرپرستی بيرونی ، افزايش مسئوليت فردی، و کاهش سطوح مديريتی و تعداد پرسنل تاکيد دارند و سازگاری سازمانی ،نوآوری و راندمان را مورد توجه عميق قرار ميدهند. گروه مهندسي نرم افزار منظومه با توجه به اين نگرش و در اختيار داشتن كارشناسان مجرب و تجربه 18 ساله در توليد و طراحي نرم افزارهاي مالي و كاربردي ، موفق به تولید نرم افزار تخصصی در گروه های ذیل گردیده است.
• گروه نرم افزارهاي يكپارچه مالي صنعتي منظومه • گروه نرم افزارهاي مالي بازرگاني منظومه • گروه نرم افزارهاي يكپارچه بيمارستاني و مراكز درماني منظومه • گروه نرم افزارهاي يكپارچه مالي ويژه شركت ها و سازمان هاي دولتي • گروه نرم افزارهاي ويژه مشاغل گوناگون يكي از مهم‌ترين ويژگي‌‌هاي محصولات گروه مهندسي نرم افزار منظومه را مي‌‌توان تنوع و كامل بودن آنها دانست. سبد محصولات منظومه در حوزه‌هاي مختلف به گونه‌اي است كه مي‌‌تواند به شايستگي نيازهاي موسسات مختلف و متنوع را پوشش دهد.

نرم افزار | اتوماسیون اداری | توماسیون حسابداری | حسابرسی | دفاتر قانونی | |