www.sanat.ir/medlabsupplier

شرکت نوین پردازش

Thermal cycler,ترمال سایکلر,heating technology,Peltier-based Tec

معرفی شرکت نوین پردازش:
شرکت نوین پردازش اقدام به واردات دستگاه های pcr گرادیانت دار ، drybatch incubator , minicentrifuge کرده است . فلذا مراکزی که قصد تجهیز ازمایشگاه خود را دارند با اینجانب تماس حاصل فرمایند . در ضمن قیمت ها بر اساس فروش به همکار می باشد ... بیشتر

معرفی شرکت نوین پردازش

  • شرکت نوین پردازش
  • تلفن: 09333434440
  • آدرس: تهران خیابان فردوسی

شرکت نوین پردازش اقدام به واردات دستگاه های pcr گرادیانت دار ، drybatch incubator , minicentrifuge کرده است .
فلذا مراکزی که قصد تجهیز ازمایشگاه خود را دارند با اینجانب تماس حاصل فرمایند .
در ضمن قیمت ها بر اساس فروش به همکار می باشد

Thermal cycler | ترمال سایکلر | heating technology | Peltier-based Technol | |