www.sanat.ir/mespinaco

موج سازان

صادرات به روسیه و واردات تخصصی چوب از روسیه

معرفی موج سازان:
صادرات هر نوع کالا به خصوص مواد خوراکی و خشکبار به روسیه و واردات تخصصی چوب و صنایع وابسته و هرنوع کالای مورد نیاز از روسیه، واردات کالا های تحریمی به خصوص آمریکایی... بیشتر

معرفی موج سازان

  • موج سازان
  • تلفن: 071-36353902
  • آدرس: شیراز-معالی آباد

صادرات هر نوع کالا به خصوص مواد خوراکی و خشکبار به روسیه و واردات تخصصی چوب و صنایع وابسته و هرنوع کالای مورد نیاز از روسیه، واردات کالا های تحریمی به خصوص آمریکایی

صادرات | واردات | چوب | روسیه | تحریم | آمریکایی |