www.sanat.ir/mohsenmardan

شرکت آمود آرای طوس

ارت,سیستم زمین ,تجهیزات حفاظت صاعقه ,مواد کاهنده مقاومت ,

معرفی شرکت آمود آرای طوس :
شرکت آمود آرای طوس - سهامی خاص - بیش از ده سال فعالیت در زمینه خدمات پیمانکاری در زمینه برق ، ابزار دقیق ، تاسیسات و تجهیزات فعالیت داشته و با عنایت به ارائه تجهیزات مرتبط با سیستم های زمین - ارتینگ - و تجهیزات حفاظت در برابر صاعقه آمادگی ارئه خدمات طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های زمین - ارتینگ - را دارا می باشد . ... بیشتر

معرفی شرکت آمود آرای طوس

  • شرکت آمود آرای طوس
  • تلفن: 05138799956
  • آدرس: مشهد باوار فکوری بین فکوری 72 و 74 پلاک 11

شرکت آمود آرای طوس - سهامی خاص - بیش از ده سال فعالیت در زمینه خدمات پیمانکاری در زمینه برق ، ابزار دقیق ، تاسیسات و تجهیزات فعالیت داشته و با عنایت به ارائه تجهیزات مرتبط با سیستم های زمین - ارتینگ - و تجهیزات حفاظت در برابر صاعقه آمادگی ارئه خدمات طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های زمین - ارتینگ - را دارا می باشد .

ارت | سیستم زمین | تجهیزات حفاظت صاعقه | مواد کاهنده مقاومت | |