www.sanat.ir/novinsaffron

نوین زعفران

تولید، فرآوری، بسته بندی و صادرات زعفران و محصولات پودری زعفران

معرفی نوین زعفران:
تولید، فرآوری، بسته بندی و صادرات زعفران و محصولات پودری زعفران... بیشتر

معرفی نوین زعفران

  • نوین زعفران
  • تلفن: 05135413127
  • آدرس: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز 2، بلوار اندیشه، اندیشه 6

تولید، فرآوری، بسته بندی و صادرات زعفران و محصولات پودری زعفران